RAZPIS ZA DELOVNO MESTO GASILEC PRIPRAVNIK

JZ GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE
Cesta železarjev 35,
4270 JESENICE

Datum: 4.11. 2019

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO
G A S I L E C   PRIPRAVNIK – kandidat m/ž

 

Razpis je pripravljen na podlagi 8., 13., 30. in 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Programa usposabljanja za pridobitev poklica
gasilec (št. 604-35/2012-9-DGZR z dne 7.1.2013) ter razpisa usposabljanja, ZA
PRIDOBITEV POKLICA GASILEC, ki ga je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje (URSZR).

 

POGOJI IN DOKAZILA :

– IZOBRAZBA V. STOPNJE, PRIPOROČLJIVO srednja tehnična ali srednja
strokovna izobrazba (dokazilo je kopija spričevala).

– Da kandidat ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (priložiti je potrebno dokazilo o
nekaznovanosti ter dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Obe dokazili
sta lahko stari največ šest mesecev).

– Izbrani kandidat bo, pred sprejemom v delovno razmerje, napoten na zdravniški
pregled, z namenom pridobitve zdravniškega potrdila o zdravstveni sposobnosti,
za opravljanje najzahtevnejših opravil v gasilstvu (nosilec IDA in delo na višini)
ter izpita C kategorije. Zdravniški pregled bo opravljen v skladu s 5. členom
Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni
list RS, št. 19/18) z dodanim testiranjem za delo na višini ter C kategorije.

– polnoletnost (priložiti je treba kopijo izpiska iz rojstne matične knjige občanov in
obojestransko kopijo osebnega dokumenta).

– TEKOČE RAZUMEVANJE, GOVORJENJE, PISANJE SLOVENSKEGA JEZIKA.

– VOZNIŠKI IZPIT B kategorije, ZAŽELJENO C kategorije.

– PRIPOROČLJIVO BIVALIŠČE V BLIŽINI JAVNEGA ZAVODA GARS Jesenice.

– PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI (za opravljanje delovnega mesta gasilec).

– ZAŽELJENA STAROST OD 18 DO 30 LET.

 

PRIJAVE VELJAJO DO VKLJUČNO 15. 11. 2019

PSIHOFIZIČNI PREIZKUS BO V MESECU NOVEMBRU 2019.

 

Izbrani kandidat bo napoten na usposabljanje v gasilsko šolo. Usposabljanje bo
trajalo 24 tednov oz. 911 pedagoških ur in bo potekalo od 3. januarja 2020 do
vključno 11. junija 2020. Po uspešnem zaključku usposabljanja ter preteku
pripravniške dobe (v skladu z veljavno zakonodajo) bo kandidat razporejen na
delovno mesto GASILEC.
V kolikor izbrani kandidat že ima pridobljen poklic gasilec, se ga ne napoti v gasilsko
šolo.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo ali prinesejo (do roka) na naslov:
JZ GARS Jesenice
Cesta železarjve 35
4270 Jesenice.

Povezava do strani zavoda za zaposlovanje

Direktor-poveljnik
JZ GARS Jesenice

Robert Kejžar