Evidenčna naročila, oddana na splošnem področju (ZJN­3*)

Naročnik: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE
Uporabnik: alenka.krajzel@gars.si
Oddani podatki: 14.01.2020 09:44:40

Vrsta predmeta ZJN3 mejne vrednosti za evidenčna naročila

(brez DDV)

Skupno število evidenčnih naročil Skupna vrednost evidenčnih naročil

(berz DDV)

 Blago  0 – 19.999 EUR 146  57.994
Storitve  0 – 19.999 EUR 104 48.251
Gradnje  0 – 19.999 EUR 1 647
Skupaj 251 106.892
 Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predeta Navedba predmeta  Vrednost (brez DDV v EUR)  Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1. SPOLŠNO PODORČJE blago GASILNIKI MAT. IN OPREMA 12.052 WEBO D.O.O.
2. SPOLŠNO PODORČJE blago MATERIAL ZA DELOVANJE GARS 10.040 ENOS d.d.
3. SPOLŠNO PODORČJE storitve OGREVANJE 11.829 ENOS OTE d.o.o.
4. SPOLŠNO PODORČJE blago GASILNIKI IN GAS. MATERIAL 27.677 GALUS d.o.o.
5. SPOLŠNO PODORČJE blago GORIVO 13.918 PETROL d.d.
6. SPOLŠNO PODORČJE storitve ZAVAROVANJE VOZIL in OSEB 18.511 ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.