Dogodki v decembru 2021

1.12. Prometna nesreča v Radovljici
2.12. Prevoz pitne vode v Javorniški Rovt
3.12. Požar stanovanjskega objekta na Ulici Janeza Šmida
4.12. Prometna nesreča na Hrušici
6.12. Nevarne snovi na Ulici Viktrja Kejžarja
8.12. Sneg ogrožal konstrukcijo objekta na Cesti Cirila Tavčarja
10.12. Vstop v stanovanje na Cesti talcev
11.12. Požar stanovanjskega objekta na Cesti bratov Stražišar
14.12. Prometna nesreča na v Radovljici
14.12. Odstranjevanje ledu s strehe na Ulici Franca Benedičiča
16.12. Pok cevi na Bregu
16.12. Puščanje plina v Radovljici
17.12. Prometna nesreča v Radovljici
20.12. Vstop v stanovanje na Kočni
20.12. Eksplozija plina na Cesti Maršala Tita
20.12. Dimniški požar v Vrbi
31.12. Požar smeti in odpadkov na Cesti Alojza Travna