Dogodki v novembru

2. 11. Odstranitev drevesa iz ceste v Javorniškem Rovtu
2. 11. Zamakanje strehe na Poti Otmarja NOvaka
3. 11. Voda ogrožala hišo na Ulici heroja Verdnika
3. 11. Potok zaliva cesto na Cesti Toneta Tomšiča
3. 11. Podtalnica v kleti na Hrušici
3. 11. Voda zalila stanovanje ozirom objekt na Cesti Alojza Travna
3. 11. Voda zalila stanovanje ozirom objekt na Cesti Cirila Tavčarja
3. 11. Voda zalila stanovanje ozirom objekt na Cesti 1. maja
3. 11. Vonj po plinu na Cesti Viktorja Kejžarja
4. 11. Drevo ogrožalo ograjo pri hiši na Cesti 1. maja
5. 11. Voda zalila stanovanje ozirom objekt v Žirovnici
5. 11. Črpanje podtalne vode na Hrušici
5. 11. Odkrita streha na Bregu
5. 11. Voda v kleti v Žirovnici
5. 11. Voda v kleti na Cesti 1. maja
5. 11. Vonj po plinu na Cesti Viktorja Svetina
6. 11. Podtalnica zalila klet na Cesti 1. maja
6. 11. Voda v kleti na Cesti 1. maja
7. 11. Črpanje vode na Cesti 1. maja
8. 11. Prometna nesreča na AC izvoz Bled
8. 11. Premaknjen strešnik na Kosovi ulici
9. 11. Požar na balkonu na Cesti Cirila Tavčarja
9. 11. Požar smeti in odpadkov na Cesti bratov Stražišar
10. 11. Prevoz pitne vode v Podkočno
10. 11. Prometna nesreča v Logu
10. 11. Prometna nesreča na Belci
12. 11. Požar stanovanjskega objeta v Breznici
12. 11. Dimniški požar na Cesti Bratov Stražišarjev
13. 11. Odpiranje vrat s tehničnim posegom na Ulici Staneta Bokala
15. 11. Tehnična intervencija n Cesti Ivana Cankarja
15. 11. Požar Stanovanjskega objekta v Jezercih
15. 11. Oseba ujeta v stavnovanju na Cesti revolucije
16. 11. Voda zalila stanovanje oz. objekt na Cesti maršala Tita
20 .11. Nevarna snov na Hraški cesti
27. 11. Odpiranje vrat s tehničnim posegom na Cesti Cirila Tavčarja
28. 11. Prevoz vode na Spodnji plavž
28. 11. Prevoz pitne vode na Blejsko Dobravo
29. 11. Odstranjevanje nevarnosti na Cesti maršala Tita
30. 11. Prometna nesreča v Gozdu Martuljku