Razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GARS JESENICE

OBČINA JESENICE Ž U P A N Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: blaz.racic@jesenice.si internet: http://www.jesenice.si   Občina Jesenice, župan, na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12…Continue reading Razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GARS JESENICE