Servis izolirnih dihalnih aparatov

 

Smo pooblaščeni serviser za:
  Izolirne dihalne aparate:
    Fenzy
    Dräger
  Zaščitne obleke:
    Treleborg
    Dräger
V našem servisu IDA so PGD upravičeni do naslednjih storitev:
čiščenje in dezinfekcija IDA in zaščitnih mask
popravila izolirnih dihalnih aparatov in zaščitnih oblek
izvajanje letnih pregledov, za kar se izda ustrezno potrdilo o brezhibnosti po navodilih proizvajalca
generalni servisni pregledi na 6 in 10 let vse tipe IDA
tlačne preizkuse tlačnih posod
polnjenje in čiščenje tlačnih posod
vodenje evidenc in obveščanje o potrebnih pregledih
izvajanje letnih pregledov zaščitnih oblek
čiščenje in dezinfekcija zaščitnih oblek

Kontakt: servis-ida@gars.si